Επιχειρείν

1ος μαραθώνιος καινοτομίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας

Διοργανώνεται από τον ΣΕΒ σε συνεργασία με την Crowdpolicy

Τον πρώτο μαραθώνιο καινοτομίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας διοργανώνεται από τον ΣΕΒ Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με την Crowdpolicy, στις  29 - 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2019 στο στο INNOVATHENS powered by Samsung.

Το industry 4.0 NOW crowdhackathon είναι μία πρωτοβουλία ανοιχτής καινοτομίας του ΣΕΒ, με στόχο να φέρει το οικοσύστημα της καινοτομίας και των startups πιο κοντά στην ελληνική βιομηχανία, και να διερευνηθούν δυνατότητες και σενάρια ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομικής ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στον μαραθώνιο καινοτομίας μπορούν να συμμετέχουν μηχανικοί παραγωγής, ερευνητές, προγραμματιστές, αναλυτές, designers, business consultants, επαγγελματίες, στελέχη από τον τομέα της βιομηχανίας, φοιτητές, startups καθώς και οποιοσδήποτε θέλει να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή αναβάθμιση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.

Η πρωτοβουλία “4.0 NOW” επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη  οικοσυστήματος καινοτομίας γύρω από εδραιωμένες επιχειρήσεις, τη συνεργασία μεταξύ νεοφυών και εδραιωμένων επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη συμπράξεων επιχειρήσεων με Πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες με στόχο την υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης.

Επίσης η πρωτοβουλία έχει ως στόχο τον προσανατολισμό των προγραμμάτων έρευνας σε επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές, που σχετίζονται με την Ελληνική οικονομία, τη βιομηχανία και τις ανάγκες της και τον εντοπισμό και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επιχειρησιακή υποστήριξη των εφαρμογών του “Industry 4.0”.

Αντικείμενο του μαραθωνίου είναι η εξεύρεση λύσεων, εφαρμογών, συστημάτων και επιχειρησιακών μοντέλων επί πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις της βιομηχανίας και των συναφών προς αυτή, υπηρεσιών στους τομείς της δικτύωσης, της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για το industry 4.0 NOW crowdhackathon είναι η 19η  Νοεμβρίου 2019.