Δημόσιο

15 θέσεις στην Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης

Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών

Συμμετέχουν άτομα ηλικίας 18 έως 65 ετών.
15/12/2017 | 10:36

Προσωπικό πέντε ειδικοτήτων, συνολικά 15 ατόμων, θα προσλάβει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχεύτεσης Κοζάνης, για την κάλυψη των παροδικών αναγκών της. 

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας, οι οποίες δεν παρατείνονται, ούτε ανανεώνονται.  

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν πτυχιούχοι Πληροφορικής και τεχνίτες έργων.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του οργανισμού. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.