Επιχειρείν

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις και η κουλτούρα τους

Ενώνουν τις δυνάμεις τους οι Eurobank και ΕΥ μέσω του προγράμματος «Family Business»

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 80% των ελληνικών επιχειρήσεων και αποτελούν δομικό στοιχείο της εγχώριας επιχειρηματικότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank και η ΕΥ ενώνουν τις δυνάμεις τους, μέσω του προγράμματος Family Business και στέκονται αρωγοί στις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους πολύτιμα εφόδια για να αναπτυχθούν σε ένα ανταγωνιστικό εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υποστηρίξουν την προσπάθεια των επιχειρήσεων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχειας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ποιότητας του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

Το Family Business παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, στο κτίριο Διοίκησης της Eurobank στην Αθήνα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 70 εκπροσώπων οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος Family Business της Eurobank και της EY.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις διακρίνονται από μοναδικές πρακτικές, πεποιθήσεις και φόβους, που διαμορφώνουν μια μοναδική κουλτούρα, σημείωσε η κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση, Bridget Kustin, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με εξειδίκευση σε θέματα οικογενειακού δικαίου. 

Η συγκολλητική ουσία της κουλτούρας αυτής είναι τα αφηγήματα που δημιουργούν οι οικογένειες.

Τα αφηγήματα αυτά, που περιλαμβάνουν αλήθειες αλλά και μύθους, διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων και των οικογενειών τους.

Τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα του Family Business, παρουσίασε ο Marnix van Rij, Senior Counsel της EY διεθνώς στον τομέα των οικογενειακών επιχειρήσεων και τέως Γερουσιαστής της Ολλανδίας.

Ο κ. van Rij αναφέρθηκε σε τρία σημαντικά θέματα για κάθε οικογενειακή επιχείρηση, παγκοσμίως: την ανάπτυξη και τη μάχη της επιβίωσης των οικογενειακών επιχειρήσεων σε ένα σύνθετο οικονομικό - πολιτικό περιβάλλον, τη σημασία του σχεδιασμού της διαδοχής και της διακυβέρνησης, ιδιαίτερα μετά την τρίτη γενιά της επιχείρησης, και την προστασία των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων από τους επιχειρηματικούς κινδύνους που αναλαμβάνει η οικογένεια.

Η διατήρηση και ενίσχυση της φήμης του οικογενειακού brand, η μετάβαση της επιχείρησης στη νέα γενιά, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νέα μέλη μιας οικογενειακής επιχείρησης όταν αναλαμβάνουν διοικητικές ευθύνες, η υιοθέτηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, η εξασφάλιση χρηματοδότησης, οι κανόνες διακυβέρνησης, ο ολοένα και αυξανόμενος ανταγωνισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελούν κάποια από τα σύνθετα και πολύπλοκα θέματα που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει μια οικογενειακή επιχείρηση.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η κα Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου, Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ενός ομίλου που διακρίνεται για το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και τη δυναμική ανάπτυξης που διαθέτει, ανέπτυξε την εμπειρία από το μοντέλο διακυβέρνησης που έχουν υιοθετήσει, καταδεικνύοντας στην πράξη ότι η επιχειρηματική επιτυχία συνδέεται άρρηκτα με την έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη διορατικότητα και τη διοικητική επάρκεια, το όραμα και την αποτελεσματική και εποικοδομητική συνεργασία των μελών της διοίκησης, την τήρηση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, και την υιοθέτηση κανόνων διαφάνειας και λογοδοσίας στη λειτουργία τους.