Επιχειρείν

ΕΣΠΑ: Όλες οι "ανοιχτές" δράσεις

Ρευστό για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις

Επτά ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένουν τους πλήρεις φακέλους επιχειρηματικών σχεδίων.

Δείτε αναλυτικά ποια είναι, τι επιδοτείται, τις προθεσμίες και ολόκληρες τις προσκλήσεις:

(1) Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων:  Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Επιδότηση από 50% έως 65%. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Ολόκληρη η πρόσκληση: ergaleiothiki.pdf

(2) Επιχειρούμε Έξω: Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Προϋπολογισμός της Δράσης: 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Λήγει: 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00. Ολόκληρη η πρόσκληση: prosklhsh_epixeiroume_exo.pdf

(3) Εκσυγχρονισμός: Δίνει επιδότηση 50% σε μεσαίες επιχειρήσεις – δηλαδή επιχειρήσεις που απασχολούν από πενήντα έως διακόσιους πενήντα υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών και ενεργητικό άνω των 10 εκατ. ευρώ – για την αγορά νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού. Το πρόγραμμα επιδοτεί επίσης την πιστοποίηση προϊόντων, την προμήθεια λογισμικού και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο εκσυγχρονισμός θα παραμείνει ανοιχτός όλο το 2019 και μέχρι να εξαντληθεί το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων. Ολόκληρη η πρόσκληση: poiotikos_eksygxronismos.pdf

(4) Επιχειρηματική εκκίνηση, ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας: Αφορά στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής καθώς και των υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αιτήσεις έως 2 Δεκεμβρίου 2019, στις 15:00. Ολόκληρη η πρόσκληση: dytikh_ellada.pdf

(5) Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Αιτήσεις έως 28 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα 15:00). Ολόκληρη η πρόσκληση: kouponia.pdf

(6) Στήριξη επιχειρήσεων για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στην Περιφέρεια Αττικής: Αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση / εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Επιλέξιμες προς στήριξη είναι δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων που αφορούν μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν). Λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2019 (ώρα 15:00). Ολόκληρη η πρόσκληση: attiki.pdf

(7) Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων. Μέσω της Δράσης θα ενισχυθούν ερευνητικά έργα. Αιτήσεις έως έως 31/1/2020 (ώρα 15:00). Ολόκληρη η πρόσκληση: symf_kainotomias.pdf