Επιχειρείν

500 εκατ. ευρώ για το γυναικείο επιχειρείν

Χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

29/07/2019 | 18:43

Επιχειρηματικές επενδύσεις νέων και γυναικών στηρίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με χρηματοδότηση ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η νέα χρηματοδοτική πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει την πρώτη ειδική στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα για εταιρείες που υποστηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την ηγετική θέση των γυναικών στην επιχείρηση και θα συμβάλει στην μεγαλύτερη επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών.

Το νέο πρόγραμμα θα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη απασχόληση των νέων με τη χρήση του μοντέλου δεξιότητες και θέσεις εργασίας - επένδυση για τη νεολαία της ΕΤΕπ και βασίζεται στην επιτυχία παλαιότερων προγραμμάτων που επέτρεψαν την απασχόληση εκατοντάδων νέων.

Η διαδικασία έχει συμφωνηθεί με τέσσερις κορυφαίες ελληνικές τράπεζες: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει παράσχει περισσότερα από 3,5 δισ. Ευρώ για νέες επενδύσεις από εταιρείες σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τοπικές τράπεζες που βοήθησε τις εταιρείες να επεκταθούν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αυξήσουν την παραγωγικότητα.