Επιχειρείν

Roots: Πρόγραμμα υποστήριξης ΜμΕ

Με τη συνδρομή ΧΑΑ, Ελληνο - Αμερικανικού Επιμελητηρίου - Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Παρατείνεται, μέχρι τις 30 Αυγούστου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο «SME Pre-listing Support Programme»

Συμμετέχουν επιχειρήσεις που:

  • Εδρεύουν στην Ελλάδα
  • Είναι οικονομικά βιώσιμες
  • Έχουν ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική
  • Επιθυμούν να αντλήσουν χρηματοδότηση, μέσω της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς

Αιτήσεις στο «SME Pre-listing Support Programme», μέσω της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος Roots, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο συμμετοχής στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα έχει στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής ετοιμότητας και την προετοιμασία για την εισαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μέσα από μία διαφανή διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιες επιχειρήσεις, (είτε πρόκειται για οικογενειακές είτε για ιδιωτικές εταιρείες και νέες start-ups με έσοδα), θα αποτελέσουν αντικείμενο εις βάθους ανάλυσης και αξιολόγησης σχετικά με την ετοιμότητά τους για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Βάσει αυτής της ανάλυσης, θα εκπονηθεί και θα υλοποιηθεί ένα προσαρμοσμένο πλάνο συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους συμβούλους.

Οι ΜμΕ που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη σε επιχειρησιακά, διοικητικά, τεχνικά και αναπτυξιακά θέματα, για ένα διάστημα μέχρι και 18 μήνες, για να αναβαθμίσουν την επενδυτική ικανότητά τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με κεντρικό άξονα την κάλυψη των αναγκών τους για χρηματοδότηση από την Κεφαλαιαγορά.

Ενδεικτικά:  

  • Υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης
  • Σχεδιασμός και εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου
  • Βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση
  • Επικοινωνία επενδυτικών προτάσεων
  • Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
  • Ανάπτυξη στοχευμένων ενεργειών μάρκετινγκ για την ενίσχυση και προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος

Διάρκεια

Με συνολική διάρκεια 30 μηνών, το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕBRD, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, δρώντας συμπληρωματικά στο πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που έχει, επίσης, ως στόχο την υποστήριξη των ΜμΕ στην Ελλάδα.

Ενταχθείτε

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα SME Pre-listing Support, καθώς και για την υποβολή αιτήσεων, πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο".