Επιχειρείν

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Έγκριση για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2019

Ολόκληρη η απόφαση (ΦΕΚ)

Την έγκριση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έλαβαν οι νέες δράσεις για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2019.

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ), δικαιούχοι οι οποίοι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής στις δράσεις 3.1 και 3.2 και δήλωση κυψελών διαχείμασης και έχουν καταγραφεί στο ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο, αλλά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν είχαν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο, δεν αποκλείονται της ενίσχυσης εφόσον μέχρι την ημερομηνία υποβολής των παραστατικών πραγματοποίησης της δαπάνης προσκομίσουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Δικαιούχοι της δράσης 3.1 οι οποίοι προμηθεύονται μικρότερο αριθμό κυψελών από τον δικαιούμενο, το δηλώνουν εγγράφως κατά τη διαδικασία υποβολής των παραστατικών πραγματοποίησης της δαπάνης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται της συμμετοχής στη δράση κατά το επόμενο μελισσοκομικό έτος.

Δικαιούχοι της δράσης 3.2 οι οποίοι εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα τα προηγούμενα έτη και έχει παρέλθει η διετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής τους στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης ΜΑΑΕ.

Δικαιούχοι της δράσης 3.2 δύναται να είναι και νομικά πρόσωπα κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης και θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο που απαρτίζονται από επαγγελματίες αγρότες με ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ. 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).