Επιχειρείν

Ολοκληρώνεται αύριο (28/2) η προθεσμία για δηλώσεις ακινήτων τύπου Airbnb

Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές

Ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη (28/2) η νέα προθεσμία για να δηλώσουν στο μητρώο της ΑΑΔΕ τα ακίνητά τους οι διαχειριστές σε πλατφόρμες τύπου Airbnb.

Με βάση την (τροποποιημένη) απόφαση της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τα εξής:

  • Η ημερομηνία μέχρι την οποία ο «Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης» οριστικοποιεί την εικόνα του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» είναι η 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
  • Τα πρόσωπα που, προκειμένου να συνάψουν Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, έχουν προβεί σε ανάρτηση ακίνητων σε ψηφιακή πλατφόρμα από 1/1/2018 μέχρι τις 30/11/2018, ενώ έπρεπε να εγγραφούν στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.