Επιχειρείν

ΟΑΕΔ: Έτσι θα επιλεγούν εκπαιδευτές στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Για την κατάρτιση νέων γεωργών

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που καθορίζει τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης στις «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Σύμφωνα με την απόφαση, οι διαδικασίες απασχόλησης για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 θα ενταχθούν για πρώτη
φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, ο δικαιούχος των δράσεων, συνάπτει συμβάσεις έργου με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Στις συμβάσεις καθορίζεται το εκπαιδευτικό έργο που πρόκειται να παρασχεθεί, ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης και η αποζημίωση.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα αντλείται από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης, στο οποίο όσοι εκπαιδευτές έχουν υποβάλλει αίτηση και πληρούν τα κριτήρια, θεωρούνται ενταγμένοι σε αυτό, έχοντας τη δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων τους.

Ο δικαιούχος εάν κρίνει απαραίτητο μπορεί να μοριοδοτήσει επί τη βάσει κριτηρίων το παραπάνω Μητρώο Εκπαιδευτών. Κατά την διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προτιμούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι παραπάνω άνεργοι δηλώνουν:

  • Την Περιφέρεια του τόπου κατοικίας τους και δύναται να δηλώσουν μία ακόμη Περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν
  • Προσκομίζουν βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ και για την σειρά προτεραιότητας θα λαμβάνεται ο χρόνος εγγραφής στο παραπάνω μητρώο ανεργίας
  • Οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλύπτονται από εκπαιδευτές, ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους του ίδιου του δικαιούχου, υπαλλήλους του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ή άλλων υπουργείων, τους υπαλλήλους των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).