Επιχειρείν

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση έως €25.000

Έρχονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για χιλιάδες δικαιούχους

Σε άμεση εφαρμογή τίθενται νέες δράσεις ΕΣΠΑ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομίας.

Τα προγράμματα με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας», «Ενισχύω - Επιβραβεύω», «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» και «Ενίσχυση Υφιστάμενων και Νέων Συνεργατικών Σχηματισμών (cluster)» , απευθύνονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με τουλάχιστον 650 εκατ. ευρώ.

Οι δράσεις θα ενισχύσουν:

  • Μεσαίες επιχειρήσεις
  • Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, την εστίαση και την ιδιωτική εκπαίδευση

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα έρθει στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη χορήγηση «Μικροπιστώσεων» σε πολύ μικρές επιχειρήσεις ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιώτες, ΚΑΛΟ κλπ, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα για άντληση κεφαλαίων, ενώ εντός της εβδομάδας θα εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που αφορά στη μείωση των υποχρεωτικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ.

Όπως εξήγησε, η ρύθμιση για τη χορήγηση «Μικροπιστώσεων», αφορά χρηματοδοτήσεις μέχρι 25.000 ευρώ χωρίς εγγυήσεις και υποθήκες για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης ή επενδυτικών αναγκών ή leasing εξοπλισμό ή εγγυήσεις μέχρι το ποσό των 25.000 για λήψη δανείων από άλλα ιδρύματα.

Η πρόσβαση στα ποσά αυτά θα γίνεται είτε από τις συστημικές τράπεζες, είτε φορείς που δεν είναι τραπεζικά ιδρύματα, όπως ΜΚΟ, συνεταιρισμοί κλπ, είτε από μικτά σχήματα τραπεζών - φορέων.

Μείωση των υποχρεωτικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ

Ήδη εντός της εβδομάδας θα εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που αφορά στη μείωση των υποχρεωτικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά:

  • Από 1/1/19 μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, με εισόδημα πάνω από 7.000 ευρώ, έως και 35%, μειώνοντας το συντελεστή για την κύρια σύνταξη από 20% σε 13,3%
  • Αντίστοιχη μείωση έως και 35% θα ισχύει και για τους αγρότες
  • Επιπλέον για όλους τους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, μειώνονται οι εισφορές για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ στο ελάχιστο που ισχύει σήμερα, δηλαδή τα 64,5 ευρώ/μήνα
  • Μειώνεται κατά 4% η φορολογία επιχειρήσεων (από 29% στο 25%), σταδιακά μέχρι την 1/1/22, αρχής γενομένης από 1/1/19