Επιχειρείν

Επιχορήγηση για εγκατάσταση φυσικού αερίου

Ολόκληρη η απόφαση - Δικαιολογητικά, διαδικασία για συμμετοχή στο πρόγραμμα

Νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολητικών που αφορούν στην ένταξη στο πρόγραμμα αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες, δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης, δύναται να υποβληθούν στο φορέα πιστοποίησης, το αργότερο έως την 30η Νοεμβρίου 2018.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δείτε εδώ.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.