Επιχειρείν

Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών νησιών με €1.050.000

Πού και πώς θα καταβληθούν τα ποσά - Ολόκληρη η απόφαση (ΦΕΚ)

Εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, η καταβολή 1.050.000 ευρώ για το έτος 2018, που θα καλύψουν το πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Αναλυτικά:

  • Δαπάνη ύψους 405.900 ευρώ για την πληρωμή του Φ.Π.Α. που θα καταβληθεί από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης ειδικού καθεστώτος εφοδιασμών, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για την πληρωμή Φ.Π.Α, για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του προγράμματος Μ.Ν.Α. 2018
  • Δαπάνη ύψους 547.000 ευρώ, που αφορά τη συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής μέσω του Προγράμματος των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους της Ε.Ε.
  • Δαπάνη ύψους 97.100 ευρώ, για την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων, εκτός έδρας και εκτός ωραρίου αποζημιώσεων των υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών που θα διενεργήσουν τους υποχρεωτικούς επιτόπιους ελέγχους για τους εφοδιασμούς του προγράμματος

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.