Επιχειρείν

Τα αποτελέσματα στο πρόγραμμα για 3.383 ''νέους αγρότες'' (pdf)

Οι επικαιροποιημένοι πίνακες δικαιούχων

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι επικαιροποιημένοι πίνακες δικαιούχων και απορριπτόμενων υποψηφίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Σύμφωνα με την απόφαση, στο υπομέτρο εντάσσονται συνολικά 3.383 δικαιούχοι, για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης ένταξης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλει την αίτηση ένταξης του και επίσης οι ΔΑΟΚ θα ενημερώσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε υποψήφιο και τον μελετητή του σχετικά με τα επόμενα βήματα και διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν.

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, μέσω της ηλικιακής ανανέωσης των απασχολούμενων, καθώς και η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.