Επιχειρείν

ΕΣΠΑ: Αλλαγές σε φοροελαφρύνσεις και επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού

Αναλυτικοί πίνακες με τα νέα ποσά ανά Περιφέρεια

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ απόφαση του αναπλ. υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, με βάση την οποία επέρχονται τροποποιήσεις σε τέσσερα καθεστώτα της Γενικής Επιχειρηματικότητας με βάση τον Αν. Νόμο (4399/2016).

Οι αλλαγές αφορούν τόσο το συνολικό ποσό των απαλλαγών όσο και τις επιδοτήσεις και συνδέονται με:

  • Τη γενική επιχειρηματικότητα
  • Τις νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
  • Τις ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και
  • Τις επενδύσεις μείζονος μεγέθους

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση