Επιχειρείν

Παραδείγματα καινοτομίας με παρόν και μέλλον

Η ατζέντα της Κομισιόν - Συνεδριάζει το Άτυπο Συμβούλιο Κρατών της Ε.Ε.

Με θέμα το πώς θα διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεδριάζει την Τετάρτη (16/5) στη Σόφια, το Άτυπο Συμβούλιο αρχηγών, κρατών και κυβερνήσεων.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα εξεταστεί κυρίως το πώς οι επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία, συνιστούν επένδυση στο μέλλον, διατηρούν το κοινωνικό μοντέλο και βελτώνουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

  Η άτυπη συνεδρίαση συμπίπτει με την κορύφωση των συζητήσεων για το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την έρευνα και καινοτομία.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο», για να δείτε παραδείγματα επιτυχημένων περιπτώσεων έρευνας και καινοτομίας στην Ε.Ε.