Επιχειρείν

€29.800 για εγκατάσταση αρωματικών φυτών (pdf)

Αντλήστε κεφάλαιο από τα Σχέδια Βελτίωσης – Πλήρης πιλοτική μελέτη

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €150.000

Την δυνατότητα να στραφούν στα αρωματικά φυτά έχουν αγρότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Το συνολικό κόστος για την μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών αρωματικών φυτών, σε έκταση 50 στρεμμάτων, ανέρχεται στο ποσό των 29.800 ευρώ.

Το κόστος αυτό μπορεί να καλυφθεί από το Μέτρο 4.1.1 το οποίο καλύπτει τις επιλέξιμες δαπάνες.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάστε την πιλοτική μελέτη που κατήρτισε ο αγροσύμβουλος.

Διαβάστε επίσης: