Επιχειρείν

"Πράσινο φως" για άλλα 1.766 σχέδια (αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων)

Η προθεσμία και ο φάκελος με τα δικαιολογητικά

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να κατεβάσετε την απόφαση

Επιπλέον 1.766 επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού, (δημόσια δαπάνη), 92,3 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει ο συμπληρωματικός προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων για την δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, θα πρέπει το αργότερο έως την Τρίτη, 8 Μαΐου 2018, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η προαναφερόμενη προθεσμία (8 Μαΐου 2018) είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να κατεβάσετε την απόφαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).