Επιχειρείν

Νέοι Αγρότες: Εγκρίνονται όλοι οι επιλαχόντες

Αυξάνονται τα κονδύλια για να διευρυνθεί ο αριθμός των ωφελούμενων

Όσες περιφέρειες δεν απορροφήσουν τα κονδύλια αυτά διατίθενται σε άλλες περιφέρειες

Τροποποιούνται τα Μέτρα των Νέων Γεωργών, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτά όλοι οι επιλαχόντες της 1ης και 2η Πρόσκλησης, σύμφωνα με εξαγγελία του αρμόδιου υπουργού, κατά την διάρκεια του 11ου Περιφερειακού Συνεδρίου.

Με βάση την ίδια εξαγγελία, για τις προκηρύξεις του Μέτρου θα διατεθούν, συνολικά, πάνω από 300 εκατ. ευρώ, ώστε να εγκριθούν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους και που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 16.000 νέους.

Περιφέρεια Αττικής

Όσον αφορά στην Περιφέρεια Αττικής, καταχωρήθηκε ειδικός κωδικός ώστε να καλύψει όλους τους Νέους Αγρότες. Αυτή τη στιγμή «τρέχει» 2η Πρόσκληση για το έτος 2017.

Σημειώνεται ότι όσες περιφέρειες δεν απορροφήσουν τις ενισχύσεις αυτές διατίθενται σε άλλες περιφέρειες.

Διαβάστε επίσης: