Επιχειρείν

Αυτά είναι τα οκτώ πλεονεκτήματα του franchise (οδηγός)

Τα είδη που υπάρχουν στην ελληνική αγορά και τι πρέπει να κάνετε πριν πάρετε τις αποφάσεις σας

Ο franchisee απολαμβάνει συνεχή στήριξη από τον δικαιοπάροχο τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης

Χρήσιμες πληροφορίες για το σύστημα δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου (franchise) παρέχει, μέσω του workenter, ο οικονομολόγος - σύμβουλος ανάπτυξης επιχειρήσεων, κ. Παναγιώτης Δραγουμάνος, ο οποίος ειδικεύεται στο είδος.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να δείτε τα πλεονεκτήματα του franchise και τα είδη που ευδοκιμούν στην εγχώρια αγορά.

Διαβάστε επίσης: