Επιχειρείν

Plus 86,5 εκατ. ευρώ στο "Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ"

Τέταρτη τροποποίηση - Δείτε κατά πόσο αυξάνονται οι χρηματοδοτήσεις ανά περιφέρεια

"Κατεβάστε" την Υπουργική Απόφαση, πατώντας το κουμπί "Δείτε το έγγραφο"

Ανακοινώθηκε η 4η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Επισημαίνεται ότι με την 4η τροποποίηση εγκρίνεται η αύξηση της Δημόσιας Δαπάνης της Παρέμβασης ΙΙ“Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» κατά 86.535.722 με εμπροσθοβαρή ενεργοποίηση των πόρων της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης και σύμφωνα με την περιφερειακή κατανομή που προτάθηκε.