Δημόσιο - ΑΣΕΠ

4 προσλήψεις στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για τις ανάγκες του δήμου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.
13/12/2017 | 14:09

Διαδικασία για πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων, κινεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, στον δήμο Φιλοθέσης-Ψυχικού. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται. 

 Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πλαρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. 

 Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι πανεπιστημιακής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.  

?>