Επιχειρείν

Ανοίγει η... κάνουλα του χαμηλότοκου δανεισμού

Ρευστότητα 400 εκατ. ευρώ ρίχνει στην αγορά το ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Τα ποσά ανά περιφέρεια (πίνακας)

Βασική επιδίωξη και προσδοκία να πέσουν τα επιτόκια στη ζώνη του 3%

Ένα νέο χρηματοδοτικό «εργαλείο» εγκαινιάζει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ), η σύσταση του οποίου προβλέπεται στο ΦΕΚ με αριθμό 4448 και ημερομηνία 18/12/2017.

Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αναμένεται να ενισχυθεί το ποσοστό προσβασιμότητας των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό, με τους ειδικούς να εκτιμούν -συνομιλώντας με το workenter- ότι μπορεί να καταστεί εφικτή η διαμόρφωση ενός επιτοκίου λίγο πάνω ή κάτω από το 3%.

Στους σκοπούς της σύστασης του Ταμείου είναι:

  • «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση»
  • «Η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων»
  • «Η κατά προτεραιότητα χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων που παρουσιάζουν συνάφεια με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) των Περιφερειών της χώρας»

Επίσης, «το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων του».

Τα συνολικά κεφάλαια που θα διαχειρισθεί το ΤΕΠΙΧ ΙΙ -τα οποία προέρχονται από το ΕΠΑνΕΚ- ανέρχονται σε 400 εκατ. ευρώ. Ενδιάμεσοι «σταθμοί» είναι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

Η αρχική κατανομή έχει ως εξής:

ΠεριφέρειεςΔημόσια δαπάνη (εκατ. €)

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

250 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

52

Αττική74
Στερεά Ελλάδα11
Νότιο Αιγαίο13
ΣΥΝΟΛΟ400

Διαβάστε το ΦΕΚ, πατώντας το κουμπί "Δείτε το έγγραφο".