Επιχειρείν

Νέα κονδύλια για την αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων (pdf)

Στα 120 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός για τις ΜμΕ της Αττικής

Ευχάριστα νέα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αντλήσουν κεφάλαια από το ΕΠΑνΕΚ, «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Όπως μας ενημερώνει ο κ. Γιώργος Σκιαδόπουλος, στέλεχος της εταιρείας συμβούλων επενδύσεων Resnovae, εκδόθηκε νέα τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων (η 9η στη σειρά) για την αναβάθμιση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Βάσει της τροποποίησης αυτής, αυξάνονται οι χρηματοδοτήσεις, (από τα 230 εκατ. στα 310 εκατ. ευρώ), ενώ το πιο εντυπωσιακό είναι πως ειδικά για τις εταιρείες της Αττικής ο προϋπολογισμός σχεδόν διπλασιάζεται (περίπου 120 εκατ. ευρώ).

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε, να αρχειοθετήσετε και να αξιοποιήσετε τη σχετική απόφαση.