Επιχειρείν

Επιδοτήσεις από 10.000 ευρώ για μεταποίηση στην αλιεία

Οι δικαιούχοι, τα γεωγραφικά κριτήρια και οι προθεσμίες

Η δράση αφορά όλη την Ελλάδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη «μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» (Μέτρο 3.4.4). Το νέο πρόγραμμα προσφέρει χρηματοδοτήσεις από 10.000 έως 4 εκατ. ευρώ.

Τι χρηματοδοτείται: ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις. Προσοχή: Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

Ποιες διαδικασίες μεταποίησης επιδοτούνται: τεμαχισμός σε φιλέτα, συσκευασία, κονσερβοποίηση, κατάψυξη, κάπνισμα, αλάτισμα, μαγείρεμα, διατήρηση σε ξύδι, αποξήρανση, ή προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 8 εκατ. ευρώ ανά επενδυτική πρόταση.

Όπως αναφέρει στο workenter.gr ο οικονομολόγος - σύμβουλος ανάπτυξης επιχειρήσεων, κ. Παναγιώτης Δραγουμάνος, το Μέτρο αφορά όλη την Ελλάδα, ενώ οι ενισχύσεις διαφαροποιούνται ανάλογα με:

 • το μέγεθος των επιχειρήσεων (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία)
 • τη χωροθέτηση των Πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά»
 • την κατηγορία του δικαιούχου (μορφή εταιρείας ή ένωσης, συλλόγου κ.τ.λ.)

Αναλυτικά: 

Δημόσια Ενίσχυση Επικράτεια Απομακρυσμένα νησιά (*)
Πολύ μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις 50% 85%
Οργανώσεις αλιέων 60% 85%
Οργανώσεις παραγωγών 75% 85%
Συλλογικοί δικαιούχοι 100% 100%

Προθεσμία: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), έως τις 18 Ιανουαρίου 2018. Εντύπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης υπάρχει στον ιστότοπο www.ependyseis.gr.

Αξιοποιήστε την εφαρμογή "Δείτε το έγγραφο" για να κατεβάσετε εύκολα και γρήγορα ολόκληρη την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. 

(*) Στα απομακρυσμένα νησιά περιλαμβάνονται:

 • τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 • τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου)
 • η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας)
 • οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας)
 • η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας)
 • τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων)
 • η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης)
 • οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας)
 • οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου)
 • η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας)
 • οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)