Δημόσιο

60 προσλήψεις στην ΔΕΗ Κοζάνης

Ενισχύεται άμεσα ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής 60 συμβασιούχων από τη Δ.Ε.Η Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 22 Δεκεμβρίου 2017.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής, πατώντας το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας».

Σημειώστε για κάθε ειδικότητα που ζητείται , τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τον πρώτο μισθό και τα επιδόματα.