Ιδιωτικός τομέας

Ευκαιρίες εργασίας στις εκδόσεις Πατάκη

Ειδικότητες, προσόντα και e-mail επικοινωνίας

Η εταιρεία Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (Εκδόσεις Πατάκη) προχωρά σε νέες προσλήψεις.

Αναλυτικά ζητούνται:

  • Εξωτερικοί Συνεργάτες (Κωδικός: ΕΞΣΧΕΙΡΧML/02-20) - Κατοχή πτυχίου (κατά προτίμηση Φιλολογίας ή Γλωσσολογίας), εμπειρία στην επιμέλεια κειμένων, γνώσεις και εμπειρία σε χειρισμό XML, υπευθυνότητα
  • Εργάτες Αποθηκών (Ασπρόπυργος, κωδικός: ΕΡΓΑΠΟΘ-02/2020) - Απολυτήριο Λυκείου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, γνώση Αγγλικών
  • Βοηθοί Αποθηκάριων (Ασπρόπυργος, κωδικός: ΒΟΗΘΑΠΟΘΗ-02/2020) - Απολυτήριο Λυκείου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]