Ιδιωτικός τομέας

Αγγελίες από την Τέρνα Ενεργειακή

Ειδικότητες, προσόντα, περιοχές και e-mail επικοινωνίας

Η εταιρεία, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ειδικεύεται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), με δραστηριότητα την ανάπτυξη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία έργων ΑΠΕ (αιολική, υδροηλεκτρική, ηλιακή, βιομάζα, διαχείριση απορριμμάτων).

Αυτή τη φορά ζητά προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα:

  • Τεχνικός Ανεμογεννητριών (Αλεξανδρούπολη) - Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, εμπειρία σε θέμα ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας και ηλεκτρονικής, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης Αιολικών Πάρκων (Αθήνα) - Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση λειτουργίας και συντήρησης αιολικών πάρκων, γνώση λειτουργίας και συντήρησης των επι μέρους εξαρτημάτων που απαρτίζουν μια ανεμογεννήτρια, άριστη γνώση ανάγνωσης τεχνικών εγχειριδίων και σχεδίων, άριστη γνώση Αγγλικών, καλή γνώση MS Office και SAP
  • Τοπογράφοι Μηχανικοί (Αθήνα) - Πτυχίο Μηχανικού Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής ή Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, εμπειρία 2 χρόνων ως τοπογράφος πεδίου, εμπειρία σε θέματα κτηματολογίου, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, γνώση συστήματος GIS
  • Energy Trader (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση με αντικείμενο την αγορά ηλεκτρικής ενέργεια, καλή γνώση των βασικών αρχών των αγορών ενέργειας, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, γνώση SAP, kαλή γνώση των βασικών αρχών προγραμματισμού (Visual Basic, Python)

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]