Ιδιωτικός τομέας

Γευσήνους: Εργασία για υπαλλήλους πέντε ειδικοτήτων

Προσόντα και e-mail επικοινωνίας

13/02/2020 | 16:18

Η Γευσήνους είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εστίασης που καλύπτει ανάγκες βιομηχανικών εταιρειών, εταιρειών παροχής υπηρεσιών, νοσοκομειακών μονάδων και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Αυτή τη φορά επιλέγει προσωπικό πέντε ειδικοτήτων στο Κρυονέρι Αττικής.

Συγκεκριμένα:

  • Διευθυντές Παραγωγής Εργοστασίου - Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής, εμπειρία 7 χρόνων αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίμων, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ και συστημάτων MRP (I, II), εμπειρία σε διοίκηση και καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού, προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα
  • Υπεύθυνοι Τμημάτων - Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Οικονομικής ή Νομικής ή Διοικητικής κατεύθυνσης, εμπειρία 5 χρόνων στο χώρο εστίασης/τροφίμων, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, γνώση χειρισμού προγράμματος ΕΡΜΗΣ και πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, οργανωτικές ικανότητες 
  • Γεωπόνοι Τεχνολόγοι Τροφίμων - Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς ειδικότητες, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, δυνατότητα ταξιδιών, γνώσεις συστημάτων ορθής και ολοκληρωμένης γεωργικής διαχείρισης
  • Μάγειρες - Αντίστοιχο πτυχίο, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία διαδικασιών HACCP, γνώση Αγγλικών, επίτευξη ποιοτικών στόχων, οργανωτικότητα
  • Μπουφετζήδες - Απολυτήριο Λυκείου, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ, επαγγελματισμός

Αποστολή βιογραφικού στο: [email protected]