Ιδιωτικός τομέας

Γευσήνους: Θέσεις, τώρα, για υποψηφίους πέντε ειδικοτήτων

Δείτε τα προσόντα και e-mail επικοινωνίας

10/01/2020 | 15:05

Η Γευσήνους είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εστίασης που καλύπτει ανάγκες βιομηχανικών εταιρειών, εταιρειών παροχής υπηρεσιών, νοσοκομειακών μονάδων και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Αυτό το διάστημα ζητείται προσωπικό πέντε ειδικοτήτων.

Αναλυτικά:

  • Διευθυντής Παραγωγής - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, εμπειρία 7 χρόνων σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίμων, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, γνώση συστημάτων MRP (I, II), εμπειρία σε διοίκηση και καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού, ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης προβλημάτων
  • Υπεύθυνος Τμημάτων - Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού προγράμματος ΕΡΜΗΣ και πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
  • Γεωπόνος/Τεχνολόγος Τροφίμων - Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώσεις συστημάτων ορθής και ολοκληρωμένης γεωργικής διαχείρισης, δυνατότητα ταξιδιών
  • Μπουφετζής - Απολυτήριο Λυκείου, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ, επαγγελματισμός
  • Μπαρίστα - Απολυτήριο Λυκείου, γνώση Αγγλικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]