Ιδιωτικός τομέας

Εργασία στο ΚΕΚ Ευρωεργασιακή

Ζητούνται δύο στελέχη για άμεση πρόσληψη

Το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή, ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτήριο, που λειτουργεί με υψηλές προδιαγραφές και με γνώμονα τις σύγχρονες προκλήσεις στην τεχνολογία και στην εργασία και δραστηριοποιείται από το 1994 στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, της επιμόρφωσης και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ζητά για άμεση πρόσληψη: (α) Συνεργάτη με γνώσεις σε συστήματα Τηλεκατάρτισης και (β) Συνεργάτη με εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Αναλυτικότερα:

Συνεργάτης με γνώσεις σε συστήματα Τηλεκατάρτισης

Περιγραφή θέσης:

 • Οργάνωση και παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης με την διαδικασία του e-learning
 • Επεξεργασία δεδομένων (report) προγραμμάτων κατάρτισης

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Σπουδές σε τριτοβάθμια εκπαίδευση με προσανατολισμό την Πληροφορική
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε εκπαιδευτικούς φορείς, ΙΕΚ, Κέντρα Δια βίου Μάθησης, Φροντιστήρια

Προσφέρεται οκτάωρη πενθήμερη εργασία (ωράριο 9.00-17.00).

Συνεργάτης με εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης

Περιγραφή θέσης:

 • Αναζήτηση καταρτιζόμενων-ωφελούμενων προγραμμάτων
 • Επικοινωνία με καταρτιζόμενους-ωφελούμενους προγραμμάτων κατάρτισης
 • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης (δικαιολογητικά καταρτιζόμενων, επιχειρήσεων πρακτικής, δικαιολογητικά για Φορείς, σύνταξη εκθέσεων υλοποίησης, διαχείριση πλήρους φακέλου)
 • Διοικητική υποστήριξη οργανισμού - υποδοχή καταρτιζομένων - ενημέρωση για τρέχοντα προγράμματα

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Σπουδές σε τριτοβάθμια εκπαίδευση με προσανατολισμό σε Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Αυξημένες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχους οργανισμούς, ΙΕΚ, ΜΚΟ, Κέντρα Δια βίου Μάθησης

Προσφέρεται οκτάωρη πενθήμερη εργασία (ωράριο 9.00-17.00).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: [email protected]

Για περαιτέρω πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ