Δημόσιο

2 συμβασιούχοι στην Λάρισα

Για την υλοποίηση του έργου «BLUEMED»

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Οκτωβρίου 2019

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας, στην Λάρισα.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα που ζητείται, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τον πρώτο μισθό και τα επιδόματα.