Ιδιωτικός τομέας

Βιογραφικά για πρόσληψη στην Γευσήνους

Ζητείται προσωπικό πέντε ειδικοτήτων - Δείτε τα προσόντα

05/11/2019 | 14:51

Η Γευσήνους είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εστίασης που καλύπτει ανάγκες βιομηχανικών εταιρειών, εταιρειών παροχής υπηρεσιών, νοσοκομειακών μονάδων και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Αυτή τη φορά επιλέγει προσωπικό πέντε ειδικοτήτων σε Αθήνα.

Αναλυτικά:

  • Διευθυντής Παραγωγής - Πτυχίο ανωτάτης σχολής, εμπειρία 7 χρόνων σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίμων, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ και συστημάτων MRP (I, II), εμπειρία στη διοίκηση και την καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού
  • Τεχνολόγος Τροφίμων - Αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ και πιστοποιητικού ΕΦΕΤ, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Συντηρητής Εγκαταστάσεων - Δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ,  εμπειρία σε standard Autocad, δυνατότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων εγκατάστασης και συστημάτων του κτιρίου
  • Μπουφετζής - Απολυτήριο Λυκείου, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ, επαγγελματισμός
  • Μπαρίστα - Απολυτήριο Λυκείου, γνώση Αγγλικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]