Δημόσιο

15 θέσεις στην ΔΕΗ Μεγαλόπολης

Ενισχύεται ο ΑΗΣ στην Αρκαδία

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Στην κάλυψη 15 κενών θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρά σε άμεσο χρόνο η Δ.Ε.Η Μεγαλόπολης στην Αρκαδία.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 19 Δεκεμβρίου 2017.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής, πατώντας το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας».

Σημειώστε για κάθε ειδικότητα που ζητείται , τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τον πρώτο μισθό και τα επιδόματα.