Ιδιωτικός τομέας

Ζητούνται τεχνικοί, φύλακες, οδηγοί

Προσόντα και e-mail επικοινωνίας

05/10/2019 | 06:00

Η εταιρεία προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας G4S ενισχύει το προσωπικό της με υπαλλήλους τριών ειδικοτήτων.

Αναλυτικά:

  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων και Συντηρήσεων Συστημάτων Ασφαλείας - Απολυτήριο Λυκείου, δίπλωμα Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου, εμπειρία στην εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, άδεια υπηρεσιών ασφαλείας, δίπλωμα αυτοκινήτου, καλή γνώση Αγγλικών, ευχέρεια χρήσης Η/Υ
  • Προσωπικό Ασφαλείας για Υπηρεσίες Αεροδρομίων (Screeners) - Απολυτήριο Λυκείου, κάτοχος άδειας Υπηρεσιών Ασφαλείας, καλή γνώση Αγγλικών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Οδηγοί/Συνοδοί Χρηματαποστολών και Καταμετρητές - Απολυτήριο Λυκείου, άδεια υπηρεσιών ασφαλείας, γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, επαγγελματικό δίπλωμα (για οδηγούς)

Οι θέσεις αφορούν τις περιοχές: Σπάτα και Άγιος Ιωάννης Ρέντης.

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]