Δημόσιο

3 συμβάσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών

Ζητούνται απόφοιτοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Με τρείς υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.