Ιδιωτικός τομέας

Forthnet: Νέες θέσεις - Δείτε προσόντα και αρμοδιότητες

Ενεργό link για να στείλετε, τώρα, το βιογραφικό σας

Η Forthnet Α.Ε., η εταιρία που έφερε το internet και τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα και παρέχει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας με το εμπορικό σήμα Nova, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της και στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, ζητά να προσλάβει:

 • Senior IP Network Engineer
 • Κωδ. Θέσης: IPS/F006

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης του δικτύου με γνώμονα τις βέλτιστες τεχνο-οικονικές λύσεις
 • Δημιουργία, καταγραφή και υλοποίηση τεχνικών λύσεων για τις ανάγκες ανάπτυξης/ βελτίωσης του δικτύου και εξυπηρέτησης των πελατών
 • Ενεργή συμμέτοχη στη σύνταξη τεχνικών κειμένων (εσωτερική τεκμηρίωση υπηρεσιών δικτύου, απαντήσεις/ συντάξεις RFIs/RFPs,κλπ.)
 • Πραγματοποίηση μελετών/ δοκιμών για νέο εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες, παρακολούθηση της ενσωμάτωσης τους στο δίκτυο και των πιθανών αλληλεπιδράσεων ή προβλημάτων
 • Παρακολούθηση της εξέλιξη των έργων του Network Engineer και σχεδιασμός λύσεων για την αμεσότερη επίλυση πιθανών καθυστερήσεων και κολλημάτων
 • Συνεργασία με τους μηχανικούς των υπόλοιπων τμημάτων engineering με σκοπό τη βέλτιστη χρήση πόρων του δικτύου για κοινά projects
 • Επικοινωνία των προδιαγραφών στη Δ/νση IT για την δημιουργία κατάλληλων εργαλείων για την υποστήριξη νέων υπηρεσιών
 • Επιμέλεια των εκπαιδευτικών αναγκών του τμήματος και την μεταφορά τεχνογνωσίας στα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας
 • Σύνταξη διαδικασιών για το τμήμα λειτουργιών δικτύου, με στόχο την εύρυθμη λειτουργιά και την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που προκύπτουν στο δίκτυο
 • Επίλυση σύνθετων προβλημάτων που έχουν ανατεθεί από τα τμήματα λειτουργιών
 • Διαχείριση της απόδοση IP Διευθύνσεων και της ενημέρωση του RIPE

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Πολυτεχνείου ή Πληροφορικής/Υπολογιστών/Δικτύων)
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος σε Engineering ή ΙΤ
 • Επιθυμητή η κατοχή πιστοποίησης CCNP/JNCIP ή άλλης αντίστοιχης Δικτύων
 • Εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες IP
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε σχεδιασμό, υλοποίηση και τεχνολογίες βελτιστοποίησης IP δικτύων
 • Πολυετή εμπειρία στην χρήση δικτυακών συσκευών των οίκων Cisco, Juniper και σε λειτουργικά συστήματα IOS, IOS-XR, JUNOS
 • Εμπειρία στην δημιουργία κανόνων λειτουργίας και best practices, τεχνικών κειμένων σχεδιασμού, περιγραφής και λειτουργίας δικτύων
 • Εμπειρία με εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου (NMS), OSS/BSS, σχεδίασης (Visio), κλπ.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση MS Office (Visio, Excel, Word)

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες

 • Καλή γνώση των βασικών πρωτοκόλλων διασύνδεσης/επικοινωνίας/δρομολόγησης σε fixed/mobile/wireless δίκτυα παρόχων (π.χ. IPv4/IPv6, Ethernet, MPLS, L3VPN, IPv4/IPv6, OSPF, BGP)
 • Επιθυμητή εμπειρία σε unix scripting/ programming (π.χ. με χρήση shell, perl, python, ruby)
 • Εμπειρία στην ανάλυση πακέτων και χαρακτηριστικών κυκλοφορίας του δικτύου (π.χ. με χρήση Wireshark και συλλογή flows)

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Στείλτε το βιογραφικό σας, πατώντας ΕΔΩ