Ιδιωτικός τομέας

Θέσεις εργασίας για προσωπικό ασφαλείας και τεχνικούς στην G4S

Απαραίτητα προσόντα

Η G4S, διεθνής όμιλος εταιρειών παροχής λύσεων ασφαλείας, ειδικευμένος να αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες όπου οι κίνδυνοι σε ασφάλεια και προστασία θεωρούνται απειλές στρατηγικής σημασίας, αναζητά νέο προσωπικό.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων (Κωδικός θέσης: TECHTHE 11-19) - Πτυχίο Τεχνικής Σχολής Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρολόγων, άδεια εργασίας υπηρεσιών ασφαλείας (Security), γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, άδεια οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Προσωπικό Ασφαλείας  (Κωδικός θέσης: SECA 10-19) - Απολυτήριο Λυκείου, κάτοχος άδειας Υπηρεσιών Ασφαλείας, καλή γνώση Αγγλικών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]