Ιδιωτικός τομέας

Επαγγελματική καθοδήγηση - Mentoring

Δημοφιλής τρόπος ανάπτυξης των στελεχών μιας επιχείρησης

Η επαγγελματική καθοδήγηση ή αλλιώς “mentoring”, αποτελεί στα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα δημοφιλή τρόπο ανάπτυξης των στελεχών μιας εταιρείας καθώς δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιμορφώσουν τα στελέχη τους με στόχο την εξέλιξή τους μέσα στην εταιρεία.

Τα προγράμματα mentoring συνήθως διαρκούν ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ τον ρόλο του μέντορα στο εργασιακό περιβάλλον αναλαμβάνει ένας έμπειρος επαγγελματίας, ο οποίος είναι ικανός να προσφέρει καθοδήγηση σε έναν λιγότερο έμπειρο ή νέο-προσληφθέντα εργαζόμενο. 

Οι ειδικοί της Lee Hecht Harrison του Ομίλου Adecco εξηγούν ότι ο μέντορας μπορεί να είναι, είτε κάποιος εργαζόμενος μέσα στην ίδια την εταιρεία, είτε κάποιος εξωτερικός επαγγελματίας του χώρου που ειδικεύεται στον τομέα που δραστηριοποιείται ο εργαζόμενος. 

Ο μέντορας συνήθως είναι επαγγελματίας που καλείται να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία του στον εργαζόμενο που έχει αναλάβει, με στόχο ο τελευταίος να αναπτύξει προσωπικές και τεχνικές δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να εξελιχθεί τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και ως επαγγελματίας και κατ’ επέκταση θα βελτιώσουν και την απόδοσή του προς όφελος της ίδιας της εταιρείας όπου εργάζεται.

Του παρέχει καθοδήγηση έχοντας συμβουλευτικό ρόλο, χωρίς όμως να υποδεικνύει στον καθοδηγούμενο (mentee) τι αποφάσεις να πάρει και πώς να διαχειριστεί τις καταστάσεις. 

Στα προγράμματα mentoring οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν υπάρχουσες και νέες δεξιότητες, να ανακαλύψουν ικανότητες που αν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην εργασία και με αυτόν το τρόπο να προετοιμαστούν για την ανάληψη και νέων καθηκόντων.

Επιπλέον, μια τέτοιου είδους εκπαίδευση βοηθάει έναν εργαζόμενο να ωριμάσει ως επαγγελματίας και να καλλιεργήσει αξιόλογες σχέσεις, κατατάσσοντάς τον με το πέρας της εκπαίδευσης στα πολύτιμα στελέχη του οργανισμού (talent pool).

Τα προγράμματα mentoring, ωστόσο δεν προσφέρουν δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης μόνο στους καθοδηγούμενους αλλά και στους ίδιους τους μέντορες  οι οποίοι  έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν και οι ίδιοι καινούριες και πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες και δεξιότητες (ενεργητική ακρόαση, καθοδήγηση, ομαδική δουλειά, μεταδοτικότητα).

Ενισχύουν την εικόνα τους ως επαγγελματίες (personal brand), αντλούν προσωπική ικανοποίηση λόγω της συνεισφοράς στο σύνολο και της προσφοράς σε άλλους επαγγελματίες και έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν επαφή με τη νεότερη γενιά επαγγελματιών, τις ιδιαίτερες δεξιότητες και τις ανάγκες τους.

Τα προγράμματα mentoring είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό σεμινάριο ή μια μετεκπαίδευση. Με την δημιουργία ενός εκτεταμένου προγράμματος επαγγελματικής καθοδήγησης ως αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας, τόσο ο μέντορας όσο και ο καθοδηγούμενος μπορούν να ωφεληθούν εξίσου, γεγονός που ενισχύει και δυναμώνει την συνολική πορεία της εταιρείας.

Τα προγράμματα mentoring μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, στη δημιουργία ενός πιο θετικού περιβάλλοντος εργασίας αλλά και στο να καταφέρει μια εταιρεία να προσελκύει και να διατηρεί τα ταλέντα της αξιοποιώντας τα προγράμματα αυτά ως μια επιπλέον παροχή. 

Στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι εταιρείες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων, η ικανοποίηση των στελεχών από την διοίκηση της εταιρείας έρχεται στο προσκήνιο, ενώ η διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικού πλάνου ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Τα προγράμματα mentoring σύμφωνα με τη Lee Hecht Harrison του Ομίλου Adecco, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τέτοιων στρατηγικών.