Ιδιωτικός τομέας

Αύξηση προσλήψεων σε εμπόριο, μεταφορές και επικοινωνίες

Προβλέπουν οι εργοδότες - Σύμφωνα με έρευνα της ManpowerGroup

Με τη θετική πρόβλεψη για  αύξηση απασχόλησης και τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης να διαμορφώνονται στο  +18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος παρουσιάστηκε η Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Δ’ Τρίμηνο 2019.

Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν σταθερές προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο. Πιο αναλυτικά, το 20% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων ενώ το 8% μείωση και το 70% δεν αναμένει κάποια αλλαγή. Τα σχέδια προσλήψεων παραμένουν σχετικά σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Ο κλάδος του εμπορίου καταγράφει τις πιο ισχυρές προοπτικές προσλήψεων εδώ και 11 χρόνια, με αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +27%.

Οι κλάδοι του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου και της ύδρευσης προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του +22%, ενώ στον κλάδο των κατασκευών ανέρχονται σε +20%.

Στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι εργοδότες αναφέρουν τα πιο εξασθενημένα σχέδια προσλήψεων ανάμεσα στους εννέα τομείς, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +8%.

Θετικός ρυθμός προσλήψεων αναμένεται στον τομέα του τουρισμού, με προοπτικές της τάξης του +17%, αλλά και στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας & Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και Βιομηχανίας / Παραγωγής, όπου οι Προοπτικές ανέρχονται σε +16% και +15% αντίστοιχα. Στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι εργοδότες αναφέρουν τα πιο εξασθενημένα σχέδια προσλήψεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +8%.

Τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται σε έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η σημαντικότερη μείωση, της τάξης των 14 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρεται στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Οι εργοδότες του τομέα των Κατασκευών καταγράφουν μείωση ύψους 8 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τους τομείς του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης, και Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας & Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της γεωργίας και του τομέα του εμπορίου (χονδρική & λιανική), όπου οι εργοδότες αναφέρουν αυξήσεις της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές ενισχύονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα της γεωργίας καταγράφουν σημαντική αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε τρεις τομείς, με σημαντικότερη την μείωση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, και κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στις Μεγάλες και στις Μεσαίες επιχειρήσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Έτσι, οι μεγάλες επιχειρήσεις αναμένουν αυξημένη δραστηριότητα προσλήψεων,της τάξης του +25%, ενώ οι Μεσαίες +21%.

Παράλληλα, οι μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν σχετικά σταθερές προοπτικές προσλήψεων, και οι προοπτικές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες με ποσοστά αύξησης της τάξης του +17% και +13% αντίστοιχα.

Οι περιφέρειες της Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας προβλέπουν θετική εξέλιξη του ρυθμού προσλήψεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019.

“Η έρευνα μας δείχνει πως η Ελληνική αγορά εργασίας δείχνει τις πιο αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων ανάμεσα στις ΕΜΕΑ χώρες (Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική). Αυτά τα στοιχεία αποτυπώνουν ένα ενθαρρυντικό εργασιακό περιβάλλον μετά από αρκετά χρόνια στασιμότητας. Σε κάθε περίπτωση, η υιοθέτηση ολοκληρωμένων στρατηγικών απόκτησης διατήρησης και ανάπτυξης ταλέντων παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τους οργανισμούς”, δηλώνει ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας.

Στην έρευνα της ManpowerGroup συμμετείχαν περισσότεροι από 59.000 εργοδότες σε 44 χώρες και επικράτειες για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2019.

Αύξηση του αριθμού απασχολουμένων αναμένεται από τους εργοδότες σε 25 από τις 26 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ) που συμμετείχαν στην έρευνα, κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι εργοδότες στην Ισπανία αναμένουν να παραμείνει αμετάβλητη η αγορά εργασίας.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε 10 χώρες και επικράτειες αλλά αποδυναμώνονται σε 12. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές βελτιώνονται σε οκτώ χώρες και επικράτειες, αλλά αποδυναμώνονται σε 14.

Οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο καταγράφονται στην Ελλάδα και τη Σλοβενία ενώ οι εργοδότες σε Ισπανία, Τσεχία και Ελβετία αναφέρουν τα πιο αδύναμα σχέδια προσλήψεων.

Στην Ασία, ισχυρότερες αγορές εργασίας κατά το προσεχές τρίμηνο αναμένεται να καταγραφούν στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν, ενώ οι εργοδότες στην Κίνα και την Σιγκαπούρη αναμένουν τον πιο αδύναμο ρυθμό προσλήψεων.

Ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να αυξηθεί και στις 10 χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής που συμμετέχουν στην έρευνα, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές βελτιώνονται σε δύο από τις χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, αλλά επιδεινώνονται σε επτά.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε πέντε χώρες, αλλά αποδυναμώνονται σε άλλες πέντε. Οι εργοδότες στις ΗΠΑ και τον Καναδά αναμένουν την ισχυρότερη δραστηριότητα προσλήψεων κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι πιο αδύναμες αγορές εργασίας στην περιφέρεια αναμένεται να καταγραφούν σε Αργεντινή και Κόστα Ρίκα.