Ιδιωτικός τομέας

Επιτυχημένη συγχώνευση της ανθρώπινης εργασίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Αποτελεί πρόκληση για τα τμήματα HR στον χώρο του IT - Σύμφωνα με έκθεση της KPMG

Διστακτικοί εμφανίζονται οι Γενικοί Διευθυντές των τεχνολογικών εταιρειών στο θέμα της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους λόγω της επίδρασης της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας KPMG.

Σύμφωνα με την έρευνα, παρά τις προσδοκίες για τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) θα επηρεάσει την εργασία, τα στελέχη των τμημάτων Aνθρώπινου Δυναμικού, οι επικεφαλής εταιρειών του τεχνολογικού κλάδου, αλλά και οι millenials διαφωνούν σχετικά με τον αντίκτυπο της ΤΝ στις θέσεις εργασίας. 

Σύμφωνα με την έκθεση της KPMG, μόλις 42% των Γενικών Διευθυντών του τεχνολογικού κλάδου σχεδιάζουν κάποια αναβάθμιση των δεξιοτήτων για την πλειονότητα των εργαζομένων τους στα επόμενα τρία χρόνια ("The future of HR in the technology sector "). 

Τα στοιχεία που παρουσιάζει η έκθεση έρχονται σε αντίθεση έκθεση του 2018 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σύμφωνα με την οποία έως το 2022 τουλάχιστον 54% των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους θα χρειαστούν σημαντική ανανέωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους λόγω της ΤΝ και άλλων τεχνολογιών αυτοματοποίησης ώστε να ανταποκριθούν σε μελλοντικές ανάγκες που αφορούν το εργατικό δυναμικό.

«Οι εταιρείες εφαρμόζουν στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνουν την ανάλυση δεδομένων, την έξυπνη αυτοματοποίηση, την ΤΝ και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες θα απαιτήσουν τη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τους με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοί τους θα διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και την τεχνογνωσία ώστε να επιτύχουν σε έναν χώρο εργασίας που γίνεται ολοένα πιο ψηφιακός, παγκόσμιος και ευέλικτος», αναφέρει ο Tim Zanni, KPMG Global Technology Sector leader. «Παρά τις νέες αυτές απαιτήσεις της αγοράς, αρκετοί CEOs στον τεχνολογικό κλάδο δεν έχουν αναλάβει ακόμα κάποιες πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων».

Επιφυλάξεις όμως σχετικά με τον μετασχηματισμό του εργατικού δυναμικού εκφράζονται και από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε ποσοστό περίπου 70%, τα στελέχη των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε τεχνολογικές εταιρείες αναγνωρίζουν την ανάγκη για το μετασχηματισμό του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, το 50% έχει καταρτίσει κάποιο σχετικό σχέδιο.

Η έκθεση της KPMG καταγράφει τη διαφορετική οπτική των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε σχέση με τρεις γενιές επαγγελματιών και ηγετικών στελεχών του τεχνολογικού τομέα στο θέμα του αντίκτυπου της ΤΝ στις θέσεις εργασίας. Μόλις το 47% των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού στον τεχνολογικό κλάδο πιστεύει ότι η ΤΝ θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που θα εξαλείψει, σε σύγκριση με το 65% των Millenials, το 88% των τεχνολογικών ηγετών της Γενιάς Χ και το 96% των τεχνολογικών ηγετών των Baby Boomers.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, σημαντική πρόκληση για τα ηγετικά στελέχη θα αποτελέσει η επιτυχημένη συγχώνευση της ανθρώπινης εργασίας με την ΤΝ. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματώσουν την ΤΝ στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων», αναφέρει η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG στην Ελλάδα. 

Ανεξάρτητα από τις προσδοκίες των επικεφαλής και των επαγγελματιών των τεχνολογικών εταιρειών σχετικά με τον αντίκτυπο της ΤΝ στις θέσεις εργασίας, βασική πρόκληση για τα ηγετικά στελέχη θα αποτελέσει η επιτυχημένη συγχώνευση της ανθρώπινης εργασίας με την ΤΝ. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματώσουν την ΤΝ στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων», αναφέρει η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG στην Ελλάδα. «Η δυσκολία έγκειται στην επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ των ωφελειών της ΤΝ και των ωφελειών της ανθρώπινης εργασίας, καθώς η κάθε μία σου προσφέρει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να εξετάσει κανείς την επίδραση και των δύο προκειμένου να επιφέρει την ισορροπία και να διασφαλίσει την ανάπτυξη της εταιρείας του. Η ισορροπία αυτή προϋποθέτει ότι το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να καθοδηγείται ώστε να αναβαθμίζει διαρκώς τις γνώσεις του προκειμένου να ανταποκρίνεται διαρκώς στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις».

Η έκθεση της KPMG συστήνει την ανάγκη αναδιαμόρφωσης του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και χρησιμοποιώντας εφαρμογές και νέες δεξιότητες για να ενισχύσετε την αξία των τεχνολογιών μετασχηματισμού όπως η ΤΝ και η ανάλυση δεδομένων. Επίσης, η έκθεση συμβουλεύει τις τεχνολογικές εταιρείες να αποδεχτούν την κατάρτιση και τον αναπροσδιορισμό των ρόλων των εργαζομένων τους καθώς είναι ζωτικής σημασίας για το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος.