Ιδιωτικός τομέας

Ασφαλιστικός σύμβουλος: Ευκαιρία καριέρας ή απογευματινή απασχόληση

Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος είναι ένας σύγχρονος επαγγελματίας, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος την Επιστήμη του, κατανοεί το μέγεθος των ευθυνών του, είναι ηθικός, σέβεται την Δεοντολογία και προσδοκά σε κέρδη ως αποτέλεσμα της άριστης εξυπηρέτησης των συμφερόντων των πελατών του. Και αυτό δεν μπορεί να είναι απογευματινή απασχόληση! Ο Ασφαλιστής του 21ου αιώνα έχει μία ατομική-επιχειρηματική μονάδα με όραμα, στόχους και σχέδιο για το μέλλον. Με την καθημερινή του δραστηριότητα καθορίζει το πώς θα χτίσει την καριέρα του και πότε θα πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Η οικονομική του εξέλιξη βρίσκεται στα δικά του χέρια, στην προσωπική ανάπτυξη και καθημερινή βελτίωση των ικανοτήτων του.

Ο σύγχρονος Ασφαλιστικός Σύμβουλος δεν «πουλάει προϊόντα»! Στην καθημερινότητά του συμβουλεύει και προτείνει ασφαλιστικά – αποταμιευτικά προγράμματα που ικανοποιούν μια ή περισσότερες ανάγκες, επιμελείται τη σύναψη των ασφαλιστικών συμβολαίων, εξυπηρετεί διαρκώς τους πελάτες του και φροντίζει για την κάλυψη νέων αναγκών και προωθεί την ασφαλιστική ιδέα σε – συνεχή – επικοινωνία με τον συνάνθρωπο.

Η αυγή του 21ου αιώνα έριξε ένα διαφορετικό φως πάνω στις εξελίξεις, οι οποίες ήταν ραγδαίες σε όλα τα επίπεδα και κατ’ επέκταση σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας. Ο Ασφαλιστικός κλάδος, άρρηκτα συνδεδεμένος με την Οικονομία άλλαξε. Η Τεχνολογία επηρέασε την καθημερινότητα και δημιούργησε νέα δεδομένα. Η Κρίση έφερε νέους Κανόνες και την ανάγκη για περισσότερες νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι καταναλωτικές συνήθειες, οι ανάγκες και οι επιθυμίες του ενημερωμένου πολίτη διαφοροποίησαν το είδος της προσφοράς. Ο Ασφαλιστής μετασχηματίστηκε από έναν πιεστικό, ημιμαθή και ενδεχομένως αφερέγγυο πωλητή σε έναν επιστήμονα-Ασφαλιστικό Σύμβουλο. Δεν πρόκειται για μια απλή αλλαγή στην ονομασία. Πρόκειται για τον μετασχηματισμό από την απασχόληση σε Επάγγελμα, σε έναν μετασχηματισμένο κλάδο, σε έναν καινούριο, πιο σύνθετο κόσμο.

Οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι έχουν εντυπωσιακές ευκαιρίες για γρήγορη επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη. Σήμερα ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος είναι ένας εξειδικευμένος, υπεύθυνος επαγγελματίας με συγκεκριμένο και ουσιαστικό αντικείμενο εργασίας.