Ιδιωτικός τομέας

Σπουδές και Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Συμβούλων

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναφερθήκαμε στην νεανική απασχολησιμότητα και στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον Ασφαλιστικό κλάδο. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθιστούν ένα άτομο απασχολήσιμο είναι τα εφόδια που διαθέτει, όπως γνώσεις, ικανότητες, συμπεριφορές και στάση ζωής. Τι σημαίνει αυτό; Τι γνώσεις πρέπει να έχει κάποιος; Τι ικανότητες; Πως μπορεί να τις αποκτήσει;

Ευτυχώς στις μέρες μας το «Ότι δηλώσεις είσαι» αφήνει την θέση του στο «είσαι αυτό που μπορείς να αποδείξεις ότι γνωρίζεις». Η Γνώση είναι Δύναμη και ειδικότερα, η Πιστοποιημένη Γνώση είναι αχτύπητο πλεονέκτημα. Σε αυτό το πλαίσιο πέρα από τις γνώσεις που αποκτούμε στον πρώτο κύκλο σπουδών μας (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ) ή η εξειδίκευση που αποκτούμε με ένα Μεταπτυχιακό απαιτείται η επένδυση στην Δια Βίου Μάθηση και η εκπαίδευση και η πιστοποίηση σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα. Στο γενικότερο πλαίσιο παράδειγμα αποτελούν η εκπαίδευση και πιστοποίηση στην χρήση της νέας τεχνολογίας, στις πωλήσεις, στην διαχείριση χρόνου, στην προσωπική βελτίωση, στην ψυχολογία, στο coaching, στα χρηματοοικονομικά. Ειδικότερα απαιτείται εκπαίδευση και πιστοποίηση στο γνωστικό αντικείμενο που αποτελεί την βασική μας απασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος οφείλει να εκπαιδευτεί και να πιστοποιήσει τις γνώσεις του, όπως οφείλει και να τις επικαιροποιεί σύμφωνα με τις εξελίξεις,

Δεν αρκεί το ένα χωρίς το άλλο. Η δουλειά του Ασφαλιστικού Συμβούλου δεν είναι εύκολη. Απαιτεί ένα συνδυασμό από hard και soft skills. Χρειάζονται γενικές και ειδικές γνώσεις. Είναι καλή η αύξηση των ραντεβού ή η διαχείριση των αντιρρήσεων. Είναι τέλεια η χρήση τεχνικών για την αύξηση των πωλήσεων και η άριστη γνώση του powerpoint, αλλά εάν δεν γνωρίζουμε εξίσου καλά τα ασφαλιστικά μας πακέτα σε συνδυασμό με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία τότε η αξιοπιστία μας μειώνεται μαζί με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Δεν αρκεί να βρούμε τους πελάτες και να τους «πουλησουμε» ασφαλιστικά προϊόντα! Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι προσφέραμε το σωστό προϊόν, πως καλύψαμε τις ανάγκες των πελατών μας, πως είμαστε νόμιμοι και πως αυτούς τους πελάτες θα τους διατηρήσουμε και στο μέλλον. Αυτά σημαίνουν πως έχουμε εκπαιδευτεί σωστά και γνωρίζουμε σε βάθος προϊόν, νομοθεσία και πρακτικές!

Οι σύγχρονες Ασφαλιστικές εταιρείες επενδύουν σε αυτή την κατεύθυνση και συμπλέουν με τις ευρύτερες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις που υλοποιούνται από εξειδικευμένα στελέχη, στο πλαίσιο ενός οργανωμένου περιβάλλοντος. Έτσι, εκτός από την απαιτούμενη εκπαίδευση και τις εξετάσεις πιστοποίησης στο Ελληνικό Ινστιτούτο προσφέρονται επιμορφωτικά προγράμματα σε ένα μεγάλο πλήθος από γνωστικά αντικείμενα τα οποία οπλίζουν τον Σύμβουλο με εφόδια και αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.