Ιδιωτικός τομέας

Νέες συνεργασίες για τον leader στην διά βίου μάθηση

Δείτε ποιος εκπαιδευτικός οργανισμός είναι και τι προσφέρει

Σε νέα συνεργασία με την ΙΑΤΑ, (International Air Transprot Association - Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών), προχώρησε η Tüv Austria Academy, ο κορυφαίος εκπαιδευτικός οργανισμός της Tüv Austria Hellas.

Η συνεργασία αυτή, στο επίπεδο του Regional Training Partner, συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη της Ελλάδας ως διεθνές κέντρο υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, δεδομένου ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά.

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης των προγραμμάτων που σχεδιάζει και πραγματοποιεί με συνέπεια, η Tüv Austria Academy θα υλοποιήσει έως το τέλος του έτους τα δύο πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα:

Με αφορμή τη νέα συνεργασία ο κ. Στέλιος Μαργέτης, διευθυντής της Tüv Austria Academy υπογράμμισε:

"Η ομάδα της Tüv Austria Academy νοιώθει ιδιαίτερη τιμή για την ένταξη της εταιρείας μας στο δίκτυο των συνεργατών της IATA. Με πίστη στην ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εκπαίδευση, πιστεύουμε από καρδιάς ότι μέσα από τη συνεργασία μας με τον κορυφαίο οργανισμό ΙΑΤΑ κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στην υλοποίηση του οράματος της εταιρίας μας, να αποτελεί δηλαδή, τον κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης".

Η IATA είναι η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Εταιρειών, εκπροσωπεί 290 αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες εξυπηρετούν το 82% της παγκόσμιας επιβατικής κίνησης κι έχει ως στόχο την προώθηση ασφαλών, τακτικών και οικονομικών αεροπορικών μεταφορών προς όφελος των λαών του κόσμου και την παροχή μέσων συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές. Συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και άλλους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς ως μέσο για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Λίγα λόγια για την Tüv Austria Hellas

  • Tüv Austria Hellas είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων
  • Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους.
  • Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α.
  • Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου Tüv Austria Academy το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ