Δημόσιο - ΑΣΕΠ

8 υδρονομείς στον δήμο Χερσονήσου

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικία 23-60 ετών

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 4 Ιουνίου
25/05/2018 | 14:51

Διαδικασία πρόσληψης οκτώ υδρονομέων προωθεί ο δήμος Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 23-60 ετών΄, με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 4 Ιουνίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου.

Σημειώστε, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή.