Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για 237 προσλήψεις στο γενικό νοσοκομείο ''Η Σωτηρία''

Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2019 στο Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία».

Συνολικά, θα προσληθούν 237 απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων και των απορριπτέων: