Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για 44 προσλήψεις στον δήμο Αθηναίων

Δείτε το πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της προκηρύξης στον δήμο Αθηναίων.

Οι θέσεις αφορούν 44 απόφοιτους Πανεπιστημαικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε τα αποτελέσματα» για να διαβάσετε αναλυτικά τον πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων.