Δημόσιο

ΑΣΕΠ 1Κ/2018: Τα προσωρινά αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων

19/11/2019 | 15:24

Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2018, της Ανώνυμης Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις αφορούν 71 υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων για τους οριστικούς πίνακες, ορίζεται από 20 Νοεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.

 Πατήστε το κουμπί "Δείτε τα αποτελέσματα" για να δείτε την ανακοίνωση για τα προσωρινά αποτελέσματα.