Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα της 10ΚΕ/2017

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 10ΚΕ/2017 στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Οι θέσεις αφορούν 37 υπαλλήλους, απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε τα αποτελέσματα» για να διαβάσετε τον πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων.