Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για 448 προσλήψεις στον ΕΦΚΑ

Δείτε τους πίνακες (ΈΓΓΡΑΦΟ)

Ανακοινώθκαν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη 448 υπαλλήλων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Ο διαγωνισμός αφορά την πρόσληψη 448 υπαλλήλων ΥΕ Καθαριότητας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ του ΑΣΕΠ.