Δημόσιο

ΑΣΕΠ 2Ε/2018: Αποτελέσματα για προσλήψεις στην Α.Ε.Π.Π (νέο)

Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα των προσληφθέντων

14/03/2019 | 11:55

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2018 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αυτή αφορά 10 υπαλλήλους στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Οι θέσεις αφορούν υπαλλήλους του κλάδου «Πολιτικών μηχανικών».

Πατήστε στην εφαρμογή «Δείτε τα αποτελέσματα» για να δείτε τον σχετικό πίνακα.